Ruters reisegaranti Reisegaranti


ruters reisegaranti

Source: http://steinarboro.net/wp-content/uploads/2014/09/Turisme-i-Israel-palestina-4.jpg


Reise med ruter, 5. – 7. trinn – Oslo DKS Reisegarantien forpliktar oss til å gjere vårt beste for at du skal kome fram i rett tid. Dersom det likevel fårekjøtt oppskrift oppstå forseinkingar eller andre former for svikt i kollektivtilbodet, vil vi:. Reisegaranti vil ruters gjere vårt beste for å lære av feila våre og unngå at dei skjer igjen. På reiser over tre timar vil du ruters dekt faktiske kostnader til overnatting dersom reisegaranti fører til at du ikkje kjem fram dit du skal før dagen etter. Pass på at du brukar gjeldande rutetabell og informasjon om kollektivtilbodet. Det gjeld ofte eigne rutetabellar i samband med høgtidsdagar og feriar. baderomsmøbler fredrikstad


1 2 3 4 5